Skip to main content

CIRKULÆR ØKONOMI

cirkulær økonomi

CIRKULÆR ØKONOMI OG MODULARISERING

Cirkulær økonomi er et alternativ til den traditionelle lineære økonomi. Grundtanken er at minimere spild, gøre op med ’brug og smid væk’-kultur for i stedet at få det optimale ud af ressourcer ved at bruge dem længst muligt og genanvende eller genbruge dem, når de ikke længere tjener et behov.

FORBINDELSEN TIL MODULARISERING

Modularisering gør det muligt for virksomheder at nedjustere lagerbeholdning, mindske spild og forenkle værdikæden, hvilket reducerer omkostninger. I et modulært produkt kan de individuelle moduler udskiftes, repareres og genanvendes, hvilket reducerer ressourceforbrug og medvirker til at forlænge produktets levetid. Fordi modularisering handler om at arbejde med et begrænset antal modulvarianter, der hver især tjener et specifikt formål og kan kombineres på kryds og tværs, er det muligt at skalere produktionen af enkelte moduler efter behov. Det reducerer råvarer, spild, energibrug og miljøbelastning. På den måde understøtter modularisering en cirkulær økonomi.

NYE MULIGHEDER

Virksomheder kan reducere deres omkostninger med cirkulær økonomi, fordi ressourcerne anvendes mere effektivt og fordi man skærer ned på behovet for råvarer til produktmaterialer. Fordi et princip i cirkulær økonomi er, at materialer genbruges i det størst mulige omfang, kan virksomheder skabe nye indtægtsstrømme og muligheder for innovation, f.eks. ved at sælge materialerne eller anvende dem i nye produkter. At implementere cirkulær økonomi i forretningen kan desuden have favorable effekter, når det kommer til image og omdømme, fordi bæredygtighed i stigende grad er blevet en prioritet hos forbrugerne. Derfor kommer cirkulær økonomi også med et potentiale til at tiltrække nye kundegrupper.

GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE MODULÆRT OG CIRKULÆRT

Det kan give din virksomhed konkurrencefordele at tænke cirkulær økonomi ind i jeres modulære strategi. Her er tre gode grunde til, hvorfor din virksomhed bør udforske cirkulære tilgange:
  • Det er profitabelt, fordi det danner grobund for nye forretningsmuligheder, mere innovative løsninger og større fleksibilitet i produktdesign og -udviklingsprocesser i jeres forretning.
  • Det er bæredygtigt, fordi jeres spild, ressourceforbrug og omkostninger reduceres, når materialer og komponenter genanvendes, lagerbeholdningerne mindskes og værdikæden bliver mindre kompleks.
  • Det kan have positiv indvirkning på jeres image, når I tager miljømæssigt og socialt ansvar.

Projektdeltagere i Center for Modularisering