Skip to main content

FORDELE VED MODULARISERING

DERFOR SKAL DIN VIRKSOMHED ARBEJDE MODULÆRT

Klik på overskrifterne for nærmere beskrivelse af fordelene ved modularisering

HØJ FLEKSIBILITET
  • Fordi modulære produkter er yderst fleksible, kan de let tilpasses forskellige kundebehov og specifikationskrav – helt uden at øge kompleksiteten internt i jeres virksomhed. 
OMKOSTNINGSEFFEKTIV OG HURTIG PRODUKTION
  • Modulære produkter kan produceres omkostningseffektivt og lanceres hurtigt, fordi udgangspunktet for nye produkter altid tages i moduler, der allerede eksisterer. Det giver lynhurtig time-to-market og mulighed for at udvikle flere produkter parallelt. 
LET, HURTIG OG BILLIG VEDLIGEHOLD
  • De enkelte moduler i et produkt kan udskiftes, repareres og genanvendes efter behov. Det gør vedligehold let, hurtigt og billigt og understøtter cirkulær økonomi, fordi produktets levetid forlænges og behovet for råvarer kan reduceres.
HØJ KVALITET
  • Hvert modul kan designes og fremstilles til at opfylde specifikke kvalitetsstandarder, hvilket gør det muligt at opretholde et højt kvalitetsniveau.
SKALERBARHED
  • Skalerbarheden i modularisering gør, at produktionen af specifikke moduler kan øges eller reduceres efter behov.
GROBUND FOR INNOVATION
  • Eksisterende moduler kan kombineres på nye måder, der skaber nye funktioner og produkter og åbner døren til innovative løsninger og nye forretningsområder.
GROBUND FOR BÆREDYGTIGHED
  • Modularisering danner grobund for mere bæredygtige løsninger, fordi produkters levetid forlænges og ressourceforbruget kan reduceres mærkbart. Samtidig gør modularisering det let at genanvende moduler og tilpasse produkter, frem for at ty til kassation ved f.eks. ændrede behov.
Fleksibelt modul
Fleksible moduler er kernen i modularisering

MARKED

Modularisering har potentiale til at øge markedsfleksibilitet, fordi tilgangen er baseret på at undersøge og forstå både markeds- og kundebehov. Viden om markeder og kunder bidrager til at afgøre, hvilke særlige egenskaber og funktioner, en virksomhed bør satse på og hvordan målrettede produktkombinationer og -konfigurationer kan imødekomme de pågældende behov.

PRODUKTER

Fokus i modularisering er på enkelte modulers egenskaber, og et kerneprincip er, at antallet af komponenter og reservedele begrænses i produktudviklingen. Netop anvendelsen af prædefinerede moduler kan reducere virksomhedens interne kompleksitet, fordi de samme moduler kan kombineres på kryds og tværs og dermed konfigurere forskellige produkter.

PRODUKTION OG INDKØB

Når man som fremstillingsvirksomhed tænker kombinationer og konfigurationer ind sine produkter, øges forudsætningerne for at udvide sin produktfamilie. Det vil højne muligheden for at dominere det respektive marked og samtidig bibeholde lave produktomkostninger. Med modularisering er det strategiske ændringer i værdikæden, som faciliterer de reducerede omkostninger. Det kan lade sig gøre, fordi modulære produktarkitekturer, i kraft af anvendelsen af standardiserede produktinterfaces, gør det muligt at reducere kompleksiteten i produktion og produktionsforhold – hvilket øger omfanget af automatiseringsmuligheder. Et væsentligt træk ved modulære strategier er altså ambitionen om at optimere på tværs af hele værdikæden.

SALG OG SERVICE

Modularisering er en både struktureret og omhyggelig tilgang til at omsætte markeds- og kundebehov til modulære produktarkitekturer med logiske strukturer og standardiserede interfaces. Dette begrænser ikke bare den samlede mængde af produktkomponenter, men muliggør også et strømlinet design og ombytning af dele på tværs af komponentvariationerne i en produktfamilie. Når produktinterfaces er ensartede, kan man opnå høj fleksibilitet i udviklingen af enkelte moduler. Arbejder man med en begrænset mængde af produktmoduler, højnes også mulighederne for at  imødekomme den enkelte kundes ønsker for et produkt, fordi det bliver lettere og hurtigere at foretage individuelle tilpasninger.

Projektdeltagere i Center for Modularisering