Skip to main content

INDUSTRI 4.0

”Industri 4.0 er den bevægelse, vi ser ind i lige nu. Det er integrationen mellem den digitale verden og den fysiske produktion. Det er ideen om, at intelligente, samtænkende produktions- og servicenetværk kan selvstyre elementer på kryds og tværs af industrielle værdikæder.”

– Teknologisk Institut

Den fjerde industrielle revolution

Industri 4.0, også kaldet den fjerde industrielle revolution, har ikke bare indvirkning på industrien, men på hele samfundet. Det forventes nemlig, at digitaliseringen vil medføre mærkbare forandringer, ikke bare når det kommer til produktion, men også til vores arbejde og levemåde.

Internet of Things

Et kendetegn ved Industri 4.0 er, at den fysiske og den digitale verden i stigende grad smelter sammen. Det er det såkaldte Internet of Things (IoT) et eksempel på. Begrebet betegner processer, hvori fysiske genstande kobles på internettet og til sammen udgør et netværk. Her muliggør teknologi som software og sensorer, at genstandene kan opsamle data, som kommunikeres fra maskine til maskine (M2M).

Industri 4.0 i fremstillingsvirksomheder 

For fremstillingsvirksomheder i Industri 4.0 handler konkurrencedygtighed ikke blot om at positionere sig på bedre, billigere og hurtigere produktion, men i høj grad også om evnen til løbende at tænke digitalisering ind i ydelser og arbejdsgange. Det kalder på både løbende videnstilegnelse og kompetenceudvikling og på investeringer i digital teknologi, der faciliterer nye muligheder for automatisering, effektivisering, innovation og vækst. Teknologien kan drive processer på tværs af værdikæden, facilitere nye og forbedrede produkter og services og danne grobund for mere kvalificeret kundekontakt. Sidstnævnte er muligt, fordi den ny teknologi skaber nye måder at tilpasse og optimere kundeoplevelser på, så ønsker og behov kan imødekommes i højere grad end tidligere. Virksomheders forudsætninger for at tiltrække og fastholde kunder øges altså via det samspil mellem brugerorientering og fleksibilitet, der karakteriserer den teknologi, som står i centrum for Industri 4.0.

AI OG MODULARISERING I INDUSTRI 4.0

AI-teknologi spiller en kernerolle i Industri 4.0, fordi det tilfører maskiner og systemer evnen til f.eks. at analysere og identificere mønstre i data, automatisere processer og understøtte virksomheders beslutningsprocesser.

Idet modularisering faciliterer en høj grad af fleksibilitet, tilpasningsevne og effektivitet i en virksomheds produktionsprocesser, er modulære strategier yderst kompatible med Industri 4.0, hvor formålet er at skabe intelligente og agile fabrikker og produktionsmiljøer.

Forskning i produktionsteknologier peger på, at AI kan være et effektivt værktøj til at understøtte modularisering – hvilket kan være særdeles godt nyt for SMV’erne, som ofte er udfordret på viden, ressourcer og tid. Derfor undersøger projektet AIMO, hvordan AI kan være nøglen til succesfuld modularisering i små og mellemstore virksomheder i Danmark.

Vil du vide mere om sammenhængen mellem AI og modularisering, samt hvordan man kan bruge kunstig intelligens til at identificere virksomheders modulariseringspotentiale, udpege besparingsmuligheder på tværs og understøtte arbejdet med modulært design?

Så læs artiklen AI kan være SMV’ernes nøgle til succes med modularisering, der giver en introduktion til AIMO-projektets arbejde med at integrere og implementere AI og modularisering i en række danske SMV’er. 

Projektdeltagere i Center for Modularisering