Skip to main content

CENTER FOR MODULARISERING

EKSISTENSGRUNDLAG

Modularisering har vundet indpas blandt store danske og internationale virksomheder, i kraft af et medfølgende potentiale for at øge produktivitet, reducere kompleksitet og skabe et bedre fundament for bæredygtig omstilling; parametre, der alle kædes sammen med styrket konkurrencekraft.

Selvom modularisering typisk forbindes med industrigiganter, kan en modulær strategi skabe stor værdi i selv små og mellemstore virksomheder. Derfor er projektet Center for Modularisering sat i verden for at inspirere og motivere flere danske SMV’er til at tænke modularisering ind i forretningsmodellen. 

Center for Modularisering både skaber og formidler viden om modulære strategier og om modulariseringspotentialerne i forskellige forretningsmodeller. Samtidig faciliterer projektet sparring på tværs af virksomheder med forskellige grader af modulariseringskendskab og -modenhed.

KERNEAKTIVITETER

Som led i projektet Center for Modularisering, har op til 45 danske SMV’er kunnet få et workshopforløb i egen virksomhed, med henblik på at identificere deres potentiale for at arbejde modulært. I forløbet, som foregår ude i den enkelte virksomhed, foretager det dygtige projektteam en grundig analyse af markedsbehov, produktionsforhold og værdikæde, som udmunder i en skræddersyet roadmap til modularisering, som virksomheden kan arbejde strategisk med på sin videre modulariseringsrejse. 

Center for Modularisering løber som projekt i perioden 2019 – 2023 og forankres herefter i netværket NEM CfM Danmark

MÅLGRUPPE

Center for Modularisering henvender sig til alle danske industrivirksomheder, vidensinstitutioner og virksomhedskonsulenter med interesse for modularisering. 

PARTNERSKABET BAG

Center for Modularisering udføres i samarbejde mellem North European Modularization Network og Dansk Industri og støttes af Industriens Fond.

NETVÆRK

Blandt projektets mål er at etablere et netværk, hvor danske virksomheder kan sparre og samarbejde omkring modularisering under og efter projektperioden. NEM CfM Danmark er grundlagt til netop dette formål og projektdeltagere i Center for Modularisering kan deltage gratis i netværket indtil udgangen af 2023. 

‘DET MED SMÅT’

Projektets individuelle workshopforløb er forbeholdt små og mellemstore fremstillingsvirksomheder i Danmark. Hver virksomhed skal kunne deltage med minimum to repræsentanter, hvoraf mindst én skal have ledelsesansvar eller beslutningskompetence.

PROJEKTETS FASER

2

2021-2023

Projektets anden fase består af en bred vifte af strategiske tiltag:

Workshops skal præsentere nøglekomponenter i og fordeler ved strategisk modularisering, og støtte de medvirkende virksomheder i at identificere indsatsområder, hvor modularisering kan fremme potentialet for konkurrencedygtighed.

Workstreams skal gruppere SMV’er med fællestræk, med henblik på at udvikle en række best practices for modularisering.

Konsulentaktiviteter vil facilitere konkrete handlingsplaner for projektets deltagere.

Partnerskaber mellem NEM og en bred vifte af danske og internationale modulariseringseksperter, universiteter og businesskonsulenter skal fremme viden og færdigheder hos organisationskonsulenter.

Møder og konferencer skal fungere som yderligere inspirations- og motivationstiltag målrettet danske SMV’er.

Videndeling og støtte skal sikre vedvarende sparring med og feedback til SMV’er, der deltager i projektet.

1

2020

Hovedformålet i projektets indledende fase er at identificere og analysere hvilke barrierer, som hidtil har afholdt danske SMV’er fra at implementere modulære strategier.

En forundersøgelse i 2020 dokumenterede en mærkbar interesse for modulære strategier blandt danske industrivirksomheder, men også et behov for øget viden om, hvordan modularisering implementeres og tager sig ud i praksis.

Projektdeltagere i Center for Modularisering