Skip to main content

STRATEGISK MODULARISERING

HVAD ER STRATEGISK MODULARISERING

  • Strategisk modularisering er et værdiskabende koncept, der frigør ressourcer i hele din virksomheds værdikæde

  • Strategisk modularisering er en forandringsmodel, som er hjørnestenen i et højt og konkurrencedygtigt niveau i Industri 4.0

EFFEKTIVISERING SOM NØGLEORD

Strategisk modularisering er ikke et afgrænset værktøj eller en teknisk disciplin i et funktionelt område, men en strategi til at finde nye optimeringsmuligheder i hele værdikæden. Kernen i strategisk modularisering er at skabe nye muligheder for effektivisering; for at sikre høj fleksibilitet og automatisering, skal produktarkitekturer designes modulært og fremstillingsprocesserne skal redefineres, så de passer til den modulære strategi.

OPTIMERINGER PÅ TVÆRS

Strategisk modularisering handler om at optimere de processer, der styrer, hvordan din virksomheds marked og kunder betjenes. Det er relevant, fordi modularisering kommer med et stort potentiale til at konfigurere moduler i det færdige produkt, så det passer præcis til det, den enkelte kunde efterspørger.

OPNÅ DEN OPTIMALE EFFEKT MED EN HOLISTISK TILGANG

Hvor tidligere modulariseringstiltag typisk har rettet et snævert fokus på produktprogrammer og -projekter, er scopet i strategisk modularisering langt mere holistisk: Tilpasningen skal ske i hele virksomheden, så effektpotentialet er optimalt. Kort sagt, handler strategisk modularisering om at redefinere og effektivisere din virksomheds produktprogrammer og værdikæde, samt hvordan I opfylder jeres kunders behov og krav.

VORES TILGANG

Når vi i Center for Modularisering og NEM CfM Danmark arbejder med modularisering i små og mellemstore virksomheder, er det med fundament i strategisk modularisering. Vores formål er ikke at forskrive en bestemt værktøjskasse til modularisering, som virksomhederne partout skal benytte. Der findes nemlig ingen universalløsninger til succesfuld modularisering, så derfor arbejder vi i stedet vi tæt sammen med den enkelte virksomhed om at identificere de potentialer, der er til stede og de fremgangsmåder, der er realistiske.

Afslutningsvist i vores virksomhedsforløb udarbejder vi en roadmap, der viser, hvordan den enkelte virksomhed kan indfri sit potentiale gennem strategiske modulariseringstiltag på tværs af værdikæden. 

Projektdeltagere i Center for Modularisering