Skip to main content

TIDLIGERE EVENTS OG AKTIVITETER

Kalender

 • 23. februar 2022
  Konference (NEM):

  Consultancy approaches to modularization

 • 30. juni 2021
  Inspirationsmøde:

  Modularisering kan styrke forretningsmodellen i små og mellemstore virksomheder

 • 28. juni 2021
  Inspirationsmøde (online):

  Modularisering er døråbner for den cirkulære økonomi

 • 26. maj 2021
  Webinar:

  Hvordan har DOVISTA A/S skabt værdi med modularisering?

 • 15. april 2021
  Inspirationsmøde (online):

  Danfoss A/S – sådan gav modularisering fremgang

 • 13. april 2021
  Webinar:

  Hvad har Grundfos og Terma til fælles?

 • 24. november 2020
  Konference:

  Center for Modularization – Virtual kick-off conference

 • Maj – oktober 2020
  Indledende interviews

  Som en del af pilotprojektet, blev der i 2020 gennemført telefoninterviews med repræsentanter fra i alt 13 virksomheder og institutioner.

  I interviewene blev deltagerne introduceret til Center for Modularisering og adspurgt om deres oplevede relevans af projektets mål og aktiviteter. Virksomhedernes input har medvirket til at bekræfte projektets eksistensgrundlag, og har samtidig skabt fundamentet for tilgangen i de efterfølgende aktiviteter i Center for Modularisering.

SMV-workshops

Vi afholder løbende individuelle workshops i SMV’erne, der deltager i projektet. Læs mere om workshopforløbene i Center for Modularisering her.

Projektdeltagere i Center for Modularisering